Οι αρχές μας - Eurologic Transports - Eurologic | Μεταφορα τροφιμων, οδικες μεταφορες, ασφαλεια

  1. Έχουμε ευθύνη να παρέχουμε ασφάλεια και σεβασμό προς τους συνεργάτες.
  2. Έχουμε ευθύνη να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους προμηθευτές.
  3. Έχουμε την ευθύνη κατά τη συνεργασία με κυβερνητικές αρχές να εξασφαλίζουμε διαφάνεια των συναλλαγών.
  4. Έχουμε την ευθύνη να εξασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών στοιχείων των εργαζομένων
  5. Έχουμε την ευθύνη να προάγουμε την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων.
  6. Έχουμε την ευθύνη να διαφυλάσσουμε και να προστατεύουμε το περιβάλλον.

 

ασφαλεια τροφιμων, διεθνεις μεταφορες, μεταφορα τροφιμων, transportations, εισαγωγες εξαγωγες, οδικες μεταφορες

Eurologic - Transports
Eurologic - Transports
Eurologic - Transports