Πολιτική Ασφαλείας

Η EUROLOGIC TRANSPORTS S.A. αποτελεί επίσης μια επιχείρηση ηγέτη στον τομέα των οδικών μεταφορών για διάφορους τύπους εμπορευμάτων (π.χ. υψηλής αξίας ή ευπαθών προϊόντων όπως φαρμακευτικών ή τροφίμων) τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και διεθνώς. Ειδικά όσον αφορά στην εκτέλεση μεταφορικού έργου όπου το φορτίο εμπίπτει στην κατηγορία φορτίου υψηλής αξίας τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και διεθνώς, η εταιρεία έχει εδραιώσει και έχει ενσωματώσει τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου TAPA TSR 1 2017 στις καθημερινές λειτουργίες της και αποτελεί προτεραιότητα για την επιχείρηση. Η Eurologic Transports S.A. δεσμεύεται:

  • Να παρέχει υπηρεσίες μεταφορικού έργου τέτοιου επιπέδου ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών της, έχοντας δομήσει τη λειτουργία της με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε ποικιλία φορτίων τόσο εθνικά όσο και διεθνώς.
  • Να βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους προμηθευτές της προκειμένου να δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που συμβάλλουν στην επιτυχή και ασφαλή εκτέλεση του μεταφορικού έργου.
  • Να ελέγχει εσωτερικά το επίπεδο λειτουργίας και την πρόοδο της, εφαρμόζοντας διορθωτικές ενέργειες όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
  • Να βελτιώνει τις διαδικασίες της με τέτοιο τρόπο, ώστε να μεγιστοποιεί την ικανοποίηση των πελατών της.

Όλο το προσωπικό της Eurologic Transports S.A. (συμπεριλαμβανομένων υπεργολάβων και πιθανού εποχικού προσωπικού) είναι υπεύθυνο και δρα σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της επιχείρησης για την εκτέλεση ασφαλούς μεταφορικού έργου καθώς και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του.

ασφαλεια τροφιμων, διεθνεις μεταφορες, μεταφορα τροφιμων, transportations, εισαγωγες εξαγωγες, οδικες μεταφορες

Eurologic - Transports
Eurologic - Transports
Eurologic - Transports