Πολιτική Ποιότητας

Η EUROLOGIC TRANSPORTS S.A. από το 1996 μέχρι σήμερα παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με στόχο την παροχή ανταγωνιστικών και καινοτόμων υπηρεσιών με έμφαση στην ποιότητα και τη συνεχή ικανοποίηση των πελατών της. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται με γνώμονα τις ακόλουθες αρχές: 

  • Να αποτελεί το βασικό μηχανισμό για τη βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία της. 
  • Συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών στους πελάτες της με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον κλάδο των logistics. 
  • Τη διασφάλιση αλλά και τη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών της με την παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους.
  • Διακίνηση και αποθήκευση των προϊόντων που πληρούν όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας και συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που ορίζονται από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.
  • Μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους μέσω της συστηματοποίησης ελέγχων, χωρίς καμία ποιοτική παραχώρηση με σκοπό τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες. 

Η EUROLOGIC TRANSPORTS S.A. δεσμεύεται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που διέπουν τις υπηρεσίες (νομικές απαιτήσεις και προδιαγραφές πελατών) καθώς και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Η Διοίκηση θέτει μια σειρά στόχων που αφορούν όλο το εύρος υπηρεσιών της εταιρείας και έχουν ως βασικό κριτήριο τη βελτίωση της ποιότητας τους. Κατά την ετήσια Ανασκόπηση, η Διοίκηση αξιολογεί το βαθμό επίτευξης των στόχων αυτών και θέτει νέους στόχους για την επόμενη χρονιά.

ασφαλεια τροφιμων, διεθνεις μεταφορες, μεταφορα τροφιμων, transportations, εισαγωγες εξαγωγες, οδικες μεταφορες

Eurologic - Transports
Eurologic - Transports
Eurologic - Transports