Παροχές

Παρέχουμε δυνατότητες στους πελάτες μας:

  • Picking
  • Labeling
  • Αναπαλετοποίηση
  • Διαχωρισμό παραγγελιών ανά κατάστημα παράδοσης
  • Crossdocking
  • Storage fresh-frozen
  • Προώθηση παραγγελιών σε όλη την Ελλάδα.

 

Eurologic - Transports
Eurologic - Transports
Eurologic - Transports